Kursfakta

 • Ansökningsperiod: Löpande antagning (först till kvarn)
 • Längd: En termin
 • Tidpunkt: Vår/höst - 2. sept och 10 feb
 • Poäng: 30 ECTS
 • Examinering: Tentamen i Vietnam/hemtentamen
 • CSN studiestöd: 50 000 kr + merkostnadslån (ca 104 000 kr totalt)
 • Kursavgift: 68 000 kr. (61 000 kr utan boende)
 • Inkluderat: Kursen, boende, frukost
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet (minst 2250 poäng med E eller högre av 2500 poäng) inkl.matematik steg 2 (tidigare matematik b) från gymnasiet

Kursen ges i regi av Oslo Metropolitan University (OsloMet). Kulturstudier ansvarar för information och praktiska arrangemang för kursen. 

Finansiering

Du kan ansöka om både lån och bidrag från CSN för att finansiera din termin utomlands. Du kan även ansöka om merkonstandslån för flygbiljett och försäkring.

Läs mer om finansiering

Viktiga teman

 • När är man fattig?
 • Vad är utveckling?
 • Utveckling i Vietnam och Sydostasien
 • Globalisering; historia och ekonomi
 • Politiska styrelseformer och mänskliga rättigheter
 • Kultur-, köns- och religionsfrågor
 • Utbildning
 • Demografi och migration
 • Lokalt och internationellt arbete för fattigdomsbekämpning

Utvecklingsstudier 1 ger en heltäckande grund för orsaksförklaringar, kritisk analys och reflekterande bedömningar och fungerar bra som en introduktion till utvecklingsstudier. På kursen utvecklingsstudier 1 kommer du att få möjlighet att göra en mindre fältstudie, och således få värdefull erfarenhet om du vill arbeta med internationella frågor i framtiden.

Läs mer om kursen i läroplanen

Terminsstudie, ett helt läsår eller kandidatexamen?

Kursen ger 30 högskolepoäng som kan ingå i en treårig kandidatexamen vid ett universitet eller högskola. När man studerar utomlands läggs aldrig poängen till automatiskt i det svenska betygssystemet utan det är varje institution på var enskilt universitet som tillgodoräknar samt översätter dina poäng och lägger in det i det svenska betygssystemet.Tala gärna med oss och din studievägledare för att ta reda på om det passar in i din kandidatexamen.

Om du fortsätter med utvecklingsstudier 2 i Ghana har du ett helt läsår i utvecklingsstudier och möjligheten till att ansöka på det andra året av kandidatprogrammet i utvecklingsstudier vid OsloMet uni.

Intervju med Rebecka

Ett akademiskt skäl till att resa till Vietnam är att det är en väl utformad kurs där man varje vecka får träffa nya föreläsare från hela världen som kommer med sina egna erfarenheter och perspektiv på utvecklingsstudier. (…) Erfarenhetsmässigt var det väldigt givande att få uppleva en helt annan kultur på så nära håll och faktiskt bo i ett annat land på andra sidan jorden från Sverige och inte bara besöka det som turist. Jag har kommit hem med helt nya erfarenheter och vänner som jag aldrig kommer glömma.

Läs mer

Studenterna

Studenterna kommer huvudsakligen från Skandinavien, men i allt högre grad även från andra europeiska länder. Kulturstudier erbjuder stipendier till studenter från Vietnam. Syftet med stipendierna är att göra det möjligt för lokala studenter att utan finansiering kunna delta på våra kurser. Stipendiaterna bidrar till lokal anknytning av hela studieupplevelsen.

Studenterna har olika bakgrund, både akademiskt, professionellt och personligt, vilket bidrar till intressanta diskussionerna. Uppskattningsvis kommer en tredjedel av studenterna direkt från gymnasiet, en tredjedel är i början av sin kandidatexamen, och den sista tredjedelen är erfarna studenter.

Lärarna

Kulturstudiers oberoende ställning gör att vi kan rekrytera de bästa föreläsarna och seminarielärare från hela världen, inkluderat Indien. Vi är mycket stolta över våra duktiga lärare som varje termin ser till att du som student får ut det mesta av dina studier.

Se en översikt över föreläsare och seminarieledare

Intervju med Marie Holden, seminarieledare

Att studera utvecklingsstudier är relevant oavsett vad du väljer att arbeta med eller studera vid en senare tidpunkt eftersom det betonar kritiskt tänkande och ständigt ifrågasättande av upplevda sanningar.

Läs mer

Fältstudier

Målet för kursen är att akademisk teori blir gestaltat och sätts i sammanhang med det du själv upplever i Vietnam. Detta sker på ditt eget initiativ, men även organiserat som fältstudier. Vi lägger vikt vid att du ska lära känna konkreta och aktuella exempel, som utmanar de abstrakta begreppen forskarna behandlar i sina böcker och på föreläsningarna. 

Terminsupplägget

 1. Självstudieperiod: Innan undervisningen börjar har du en självstudieperiod då du bekantar dig med litteraturen och skriver en kort uppsats.
 2. Undervisningsperioden i Vietnam varar i tio veckor, med föreläsningar, seminarier, studiebesök och grupparbete.
 3. Hemtentamen: Efter undervisningsperioden har du tre veckor på dig att skriva hemtentamen.

Självstudierna och hemtentamen kan du göra var som helst i världen, men det kan vara en fördel att göra det i Vietnam.

Läs detaljerna om terminsupplägget i studieguiden

Relevans

Utvecklingsstudier är forskning om sociala förändringsprocesser och innehåller delar av de viktigaste traditionella samhällsvetenskapliga ämnena, som ekonomi, sociologi, antropologi, geografi och statsvetenskap. Oavsett om du ska ta en kandidatexamen i utvecklingsstudier eller ta detta som ett valfritt ämne i din examen, kommer du att dra nytta av erfarenheterna genom att titta på trender och processer i samhällsutveckling och genom praxis knyta individen på mikronivå, till samhället och globala processer.

Universitetspartners

Institutet för internationella studier vid Oslo Metropolitan University (OsloMet) är akademiskt ansvarig för kursen utvecklingsstudier 1, vilket även gör att kursen är berättigad studiestöd från CSN. OsloMet är Norges tredje största universitet med 20 000 studenter och 2000 anställda.

I Vietnam samarbetar vi med University of Danang University, som bland annat skickar utvalda studenter till kursen.

En lyckad termin i Hoi An!

Ludvig Wiklander studerade utvecklingsstudier i Vietnam.

Läs mer

Engelska som undervisningsspråk

Du kommer under terminen upptäcka att du blir bättre på engelska i både tal och skrift. Ditt ordförråd ökar snabbt. Vi har studenter från många länder och har möjligheten att anställa de bästa föreläsare från hela världen. Att lära sig att behärska engelska är en viktig del av din utbildning. Vid framtida masterstudier samt i arbetslivet förväntas det att du klarar dig lika bra på engelska som på svenska.

Ansökningsprocessen

Om du har grundläggande behörighet, minst 2250 poäng med E eller högre av 2500 poäng inkluderat matematik steg 2 från gymnasiet (tidigare matematik B) och vill läsa denna kurs, fyll gärna i ansökningsformuläret. Om det finns tillgängliga platser på kursen för den termin du har valt, kommer vi att skicka ett erbjudande om studieplats till dig.  Du bekräftar studieplatsen genom att betala en deposition på 2000 kr. Efter detta kommer du att få löpande information fram tills studiestart så att du kan förbereda din resa och studier. Du kommer bland annat få information om visum, böcker, nödvändigt att packa ner och CSN lån.

Läs mer om ansökningsprocessen

Varför studera utvecklingsstudier i Vietnam ?

 • Du får 30 studiepoäng från Högskolan i Oslo och Akershus som kan ingå i en kandidatexamen
 • CSN studiemedel
 • Relevant erfarenhet för att arbeta internationellt
 • Bred introduktion till samhällsvetenskap
 • Enkel söknadsprocess
 • Du lär dig bemästra engelska som undervisningsspråk
 • Eftertraktad kompetens inom Sydostasien regionen
 • Du bor och studerar i ett utvecklingsland
 • Litteraturen förankras till dina egna erfarenheter
 • Du känner att du har en egen kontext och särpräglad kultur
 • Du lär dig att arbeta med studenter och lärare från andra delar av världen
 • Du känner att du kan behärska ny kunskap och nya miljöer 

Mer om Vietnam som studieort

Är det något du undrar?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Tack. Du kommer att höra från oss inom en arbetsdag.

 

Instagram kan du se studenternas bilder från studieorterna.

Läs studentbloggar från studieorterna.

Besök oss på Facebook för nyhetsuppdateringar.