Våra kurser

Bachelor

Helårsstudie

Helårsstudie i spanska 60 högskolepoäng

Kombinationer

Läs spanska med oss ett helt år i Nicaragua och Argentina! Du läser då först Spanska 1 i Argentina. Därefter backpackar du dig genom Latinamerika tll Nicaragua där du läser Spanska 2. Du kan också välja att ta en helårsstudie i något av de två länderna.

Undervisningsstart i februari och augusti.

Mer om

60 högskolepoäng

Helårsstudie i utvecklingsstudier 60 högskolepoäng

Kombinationer

Studera utvecklingsstudier ett helt år i Vietnam och Nicaragua. Först läser du Utvecklingsstudier 1 i Vietnam. Sedan backpackar du dig genom Asien och Afrika till Ghana där du läser en andra termin med Utvecklingsstudier 2. Efter att ha avslutat läsåret har du möjlighet att fortsätta på det andra året av kandidatprogrammet i utvecklingsstudier vid Högskolan i Oslo och Akerhus.

Undervisningsstart 4. Januari 2017.

Mer om

60 högskolepoäng

Termin

Latinamerikastudierna 10 (30)

Nicaragua

I Nicaragua erbjuder vi kursen Latinamerikastudier. Kursen utgör tillsammans med spanska en hel termin (30 högskolepoäng) eller ett helt läsår (60 högskolepoäng).

Undervisningsstart i februari och augusti.

Mer om

10 (30)

Argentinsk historia 5,5 av 30 högskolepoäng

Argentina

Den här kursen går på djupet i Argentinas ekonomiska, kulturella, sociala och politiska historia, från tiden innan koloniseringen fram till de sista decennierna av det 1900-talet. Studenterna får en överblick över de viktigaste processerna som har varit med på att forma landets historiska utveckling, internationella maktrelationer och de starka banden till andra latinamerikanska länder.

Undervisningsstart i februari och augusti.

Mer om

5,5 av 30 högskolepoäng

Filosofihistoria och miljöfilosofi 8,5

Argentina

I Buenos Aires erbjuder vi kursen Filosofihistoria med ett miljöfilosofiskt perspektiv. I tillägg väljer Spanska. Kursen ges i samarbete med la Universidad Nacional de San Martin i Buenos Aires. Kursen är CSN-berättigad.

Undervisningsstart i februari och augusti.

Mer om

8,5

Latinamerikansk litteratur 10 högskolepoäng

Argentina

Detta ämne ger en introduktion till latinamerikansk litteratur. Kursen erbjuds i kombination med spanska. Studierna erbjuds i samarbete med la Universidad de San Martin i Buenos Aires. Kursen är CSN-berättigad.

Undervisningsstart i februari och augusti.

Mer om

10 högskolepoäng

Corporate Social Responsibility 15/22.5 högskolepoäng

Argentina

Företagens samhällsansvar – Corporate Social Responsibility – är studien av hur man på bästa möjliga vis kan integrera hänsyn till miljö och sociala aspekt i en verksamhet. Kurserna erbjuds i samarbete med Universidad Nacional de San Martin i Buenos Aires och är berättigad studiemedel från CSN.

Undervisningsstart i februari och augusti.

Mer om

15/22.5 högskolepoäng

Spanska i Argentina 15 av 30 högskolepoäng

Argentina

I Buenos Aires erbjuder vi studier i spanska på flera nivåer, från nybörjare till avancerad. Som tillägg till spanska har du möjlighet att välja ett av följande ämnen; CSR, Latinamerikansk litteratur eller Filosofi. Högskolepoängen ges av det högt ansedda Universidad Nacional de San Martin i Buenos Aires.

Undervisningsstart i februari och augusti.

Mer om

15 av 30 högskolepoäng

Spanska i Nicaragua 30 högskolepoäng

Nicaragua

I Nicaragua erbjuder vi kursen spanska som kan kombineras med Latinamerikastudier eller Mångkulturell pedagogik. Kursen utgör en hel termin och du får 30 nicaraguanska credits (motsvarande 30 högskolepoäng) eller ett helt läsår (motsvarande 60 högskolepoäng). Följ med oss till Centralamerika och Nicaraguas Stillahavskust och få en helt unik studieupplevelse.

Undervisningsstart i februari och augusti.

Mer om

30 högskolepoäng

Mångkulturell pedagogik 30 högskolepoäng

Nicaragua

Följ med oss till Centralamerika och Nicaraguas Stillahavskust och läs en helt unik kurs i mångkulturell pedagogik. Kursen utgör en hel termin (motsvarar 30 högskolepoäng i kombination med spanska) och erbjuds i samarbete med Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua, León.

Undervisningsstart i februari och augusti.

Mer om

30 högskolepoäng

Utvecklingsstudier 2 30 högskolepoäng

Ghana

Denna kurs erbjuds till studenter från utvecklings- eller samhällsvetenskapliga studier. Kursen är perfekt som en fortsättning på utvecklingsstudier 1 i Vietnam. Kursen inkluderar fältarbete i små grupper, där man studerar lokala förhållanden. Kursen är en hel termin, 30 hp och erbjuds i samarbete med Oslo Metropolitan University - OsloMet.

Undervisningsstart i Ghana är 28. januari.

Mer om

30 högskolepoäng

Utvecklingsstudier 1 30 högskolepoäng

Vietnam

Utvecklingsstudier 1 ger en tvärvetenskaplig introduktion till utvecklingsländernas situation och förhållandet nord-syd. Dessutom får du förstahandskunskap genom att studera i ett land som gått igenom stora politiska reformer och förändringar under de tio senaste åren. Kursen utgör en hel termin, 30 högskolepoäng och erbjuds i samarbete med Oslo Metropolitan University - OsloMet.

Undervisningsstart 28. Januari och 2. September.

Mer om

30 högskolepoäng

Globala miljöstudier 30 högskolepoäng

Ghana

Kursen ger en samhällsvetenskaplig introduktion till de viktigaste områdena inom globala miljöstudier i allmänhet och västra Afrika i synnerhet. Kursen behandlar miljöproblemens orsaker och dynamik, samt olika perspektiv på förvaltning av naturresurser. Kursen är en hel termin, 30 hp och erbjuds i samarbete med Oslo Metropolitan University - OsloMet.

Mer om

30 högskolepoäng

Freds- och konfliktkunskap 30 högskolepoäng

Nepal

Freds- och konfliktstudier ger en tvärvetenskaplig introduktion till olika sociala och politiska processer som leder till konflikt och konfliktlösning på lokal, regional och global nivå med fokus på Sydasien. Kursen går över en hel termin, 30 högskolepoäng och erbjuds i samarbete med Oslo Metropolitan University - OsloMet.

Undervisningsstart 18. februari och 2. september.

Mer om

30 högskolepoäng

Är det något du undrar?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Tack. Du kommer att höra från oss inom en arbetsdag.

 

Instagram kan du se studenternas bilder från studieorterna.

Läs studentbloggar från studieorterna.

Besök oss på Facebook för nyhetsuppdateringar.