Kursfakta

 • Ansökningsperiod: Löpande antagning (först till kvarn)
 • Längd: En termin
 • Tidpunkt: Vår, 10. feb
 • Poäng: 30 ECTS
 • Förkunskapskrav: 60 hp samhällsvetenskap eller 30 hp utvecklingsstudier, grundläggande behörighet (2250 poäng med minst E av 2500 poäng) inkl. matematik steg 2 (tidigare matematik b) från gymnasiet
 • CSN studiestöd: 50 000 kr + merkostnadslån (ca 104 000 kr totalt)
 • Examinering: Tentamen i Ghana/inlämning
 • Kursavgift: 68 000 kr. (61 000 kr utan boende)
 • Inkluderat: Kursen, boende, frukost
 • Undervisningsspråk: Engelska

Kursen ges i regi av Oslo Metropolitan University (OsloMet). Kulturstudier ansvarar för information och praktiska arrangemang för kursen. 

Finansiering

Du kan ansöka om både lån och bidrag från CSN för att finansiera din termin utomlands. Du kan även ansöka om merkonstandslån för flygbiljett och försäkring.

Läs mer om finansiering

Fyra huvudteman

 • Ghana och Afrika
 • Politik, förvaltning och sociala rörelser
 • Miljö och social utveckling
 • Utvecklingsstudier och fältarbete (metod)

Läs mer i kursplanen

Fältstudier

Syftet är att ge studenterna erfarenhet av fältarbete (i grupper om 4 till 6) inom utvecklingsstudier. Kursen har en induktiv metod där studenternas egna fälterfarenheter belyser litteratur, snarare än en deduktiv metod där en särskild teori appliceras på experimentella data.

Förutom fältstudier kommer det att finnas ett program med föreläsningar, övningar och seminarier som ger grunden för olika metoder (kvantitativa, kvalitativa och deltagande). Studenterna förbereds för de möjligheter och begränsningar de har genom sin forskarposition och genom det få förståelse för de metodologiska och etiska frågor som är förknippade med utvecklingsforskning. 

Förkunskapskrav

Studenterna ska ha studerat minst ett år inom samhällsvetenskap eller en termin av utvecklingsstudier, och därmed ha grundläggande kunskaper om utvecklingsteori, praxis och politik. Svenska studenter måste även ha minst 2250 poäng med E eller högre av 2500 poäng inkluderat matematik steg 2 från gymnasiet.

Helt läsår och kandidatexamen?

Om du redan har 30 poäng av utvecklingsstudier så har du efter denna termin möjlighet att fortsätta under det andra året av kandidatprogrammet i utvecklingsstudier vid Högskolan i Oslo og Akershus.

Terminsupplägget

 1. Självstudieperiod: Innan undervisningen börjar har du en självstudieperiod då du bekantar dig med litteraturen och skriver en kort uppsats.
 2. Undervisningsperioden i Ghana varar i tio veckor, med föreläsningar, seminarier, studiebesök och grupparbete.
 3. Fältarbetesrapport: Efter undervisningsperioden har du fem veckor på dig att skriva en rapport om fältarbetet.

Självstudierna och hemtentamen kan du göra var som helst i världen, men det kan vara en fördel att göra det i Ghana.

Studenterna

Studenterna kommer huvudsakligen från Skandinavien, men i allt högre grad även från andra europeiska länder. Kulturstudier erbjuder stipendier till studenter från Ghana. Syftet med stipendierna är att göra det möjligt för lokala studenter att utan finansiering kunna delta på våra kurser. Stipendiaterna bidrar till lokal anknytning av hela studieupplevelsen.

Studenterna har olika bakgrund, både akademiskt, professionellt och personligt, vilket bidrar till intressanta diskussioner. Uppskattningsvis kommer en tredjedel av studenterna direkt från gymnasiet, en tredjedel är i början av sina kandidatstudier, och den sista tredjedelen är erfarna studenter.

Lärarna

Kulturstudiers oberoende ställning gör att vi kan rekrytera de bästa föreläsarna och seminarielärare från hela världen, inkluderat Ghana. Vi är mycket stolta över våra duktiga lärare som varje termin ser till att du som student får ut det mesta av dina studier.

Relevans

Utvecklingsstudier är forskning om sociala förändringsprocesser och innehåller delar av de viktigaste traditionella samhällsvetenskapliga ämnena, som ekonomi, sociologi, antropologi, geografi och statsvetenskap. Oavsett om du ska ta en kandidatexamen i utvecklingsstudier eller ta detta som ett valfritt ämne i din examen, kommer du att dra nytta av erfarenheterna genom att titta på trender och processer i samhällsutveckling och genom praxis knyta individen på mikronivå, till samhället och globala processer.

Universitetspartners

Institutet för internationella studier vid Oslo Metropolitan University (OsloMet) är akademiskt ansvarig för kursen Utvecklingsstudier 2, vilket även gör att kursen är berättigad studiestöd från CSN. OsloMet är Norges tredje största universitet med 20 000 studenter och 2000 anställda.

I Ghana samarbetar vi med University of Cape Coast som bland annat bidrar med utvalda studenter och föreläsare.

Före detta studenten Ida Langvik Flaaten

Innan Ida Langvik Flaaten började på NTNU studerade hon utvecklingsstudier i Vietnam och Ghana.

Läs mer

Engelska som undervisningsspråk

Vi har studenter från många länder och har möjligheten att anställa de bästa föreläsarna från hela världen. Du kommer under terminen upptäcka att du blir bättre på engelska i både tal och skrift. Ditt ordförråd ökar snabbt. Detta kommer du att kunna dra nytta av vid framtida masterstudier samt i arbetslivet där det förväntas att du klarar dig lika bra på engelska som på svenska.

Ansökningsprocessen

Om du har grundläggande behörighet, med minst 2250 poäng med E eller högre av 2500 poäng inkluderat matematik steg 2 från gymnasiet (tidigare matematik B) och vill läsa denna kurs, fyll gärna i ansökningsformuläret. Om det finns tillgängliga platser på kursen för den termin du har valt, kommer vi att skicka ett erbjudande om studieplats till dig.  Du bekräftar studieplatsen genom att betala en deposition på 2000 kr. Efter detta kommer du att få löpande information fram tills studiestart så att du kan förbereda din resa och studier. Du kommer bland annat få information om visum, böcker, nödvändigt att packa ner och CSN lån.

Läs mer om ansökningsprocessen

Varför studera utvecklingsstudier i Ghana?

 • Du bor och studerar i ett utvecklingsland
 • Akademisk teori reflekteras genom erfarenheterna från Ghana och Västafrika
 • Litteraturen kommer närmare dina egna erfarenheter
 • Du arbetar med studenter och lärare från andra delar av världen
 • Du upptäcker att du kan behärska ny kunskap och nya miljöer

Mer om Ghana som studieort 

Mer om Ghana som studieort

Är det något du undrar?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Tack. Du kommer att höra från oss inom en arbetsdag.

 

Instagram kan du se studenternas bilder från studieorterna.

Läs studentbloggar från studieorterna.

Besök oss på Facebook för nyhetsuppdateringar.