Kursfakta

 • Antagningsperiod: Löpande antagning (först till kvarn)
 • Längd: Tio veckor i Nepal. Med möjlighet att förlänga med 4 veckor i Indien
 • Tidpunkt: Vår/höst, 2. sept och 10 feb
 • Högskolepoäng: 30 ECTS
 • Examinering: Tentamen i Nepal/hemtentamen
 • CSN studiemedel: 50 000 kr + merkostnadslån (ca 104 000 kr totalt)
 • Kursavgift: 64 000 kr. (57 000 utan boende)
 • Inkluderat: Kursen, bostad, lunch veckodagar
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet (minst 2250 poäng med E eller högre av 2500 poäng) inkl.matematik steg 2 (tidigare matematik b) från gymnasiet

Kursen ges i regi av Oslo Metropolitan University (OsloMet). Kulturstudier ansvarar för information och praktiska arrangemang för kursen. 

Finansiering

Du kan ansöka om både lån och bidrag från CSN för att finansiera din termin utomlands. Du kan även ansöka om merkonstandslån för flygbiljett och försäkring.

Läs mer om finansiering

Viktiga teman för kursen

 • Vad är fred- och konfliktstudier, och fred-och konfliktteori
 • Konflikter i Sydasien, inkluderat Sri Lanka, Kashmir och Afghanistan
 • Olika nivåer av konflikt, som till exempel personlig, etnisk, religiös, nationell och internationell konflikt
 • Konflikthantering, konfliktlösning och konflikt-förvandling
 • Återuppbyggning och försoning efter en konflikt
 • Icke-våld och Gandhi-inspirerade filosofer
 • Kön och våld

Kursen ger en grund för att kunna genomföra orsaksförklaringar, kritisk analys och reflekterade övervägningar av konflikter i världen idag. Detta kombineras med en introduktion till Nepal och Sydasiens kulturer och samhällen, och leder våra egna upplevelser från Nepal närmre genom kurslitteraturen. Sammantaget ger det dig värdefulla erfarenheter, inte minst om du vill jobba med internationella frågor i framtiden.

Varför ska jag studera detta?

Läs mer i läroplanen

Studenterna

Studenterna kommer huvudsakligen från Skandinavien, men i allt högre grad även från andra europeiska länder. Kulturstudier erbjuder stipendier till studenter från Nepal. Syftet med stipendierna är att göra det möjligt för lokala studenter att utan finansiering kunna delta på våra kurser. Stipendiaterna bidrar till lokal anknytning av hela studieupplevelsen.

Studenterna har olika bakgrund, både akademiskt, professionellt och personligt, vilket bidrar till intressanta diskussioner. Uppskattningsvis kommer en tredjedel av studenterna direkt från gymnasiet, en tredjedel är i början av sina kandidatstudier, och den sista tredjedelen är erfarna studenter.

Intervju med Kerstin

Jag och mina kompisar pluggade tillsammans under veckorna, åkte på utflykter i Nepal, gick ut eller umgicks hemma på helgerna och åt brunch på vårt favoritcafé varje lördag och söndag. Om jag ska välja vad som var det allra bästa med min termin med kulturstudier måste jag ändå säga att det är alla vänner som jag träffade under tiden jag var i Nepal!

Läs mer

Lärarna

Kulturstudiers oberoende ställning gör att vi kan rekrytera de bästa föreläsarna och seminarielärare från hela världen, inkluderat Nepal. Vi är mycket stolta över våra duktiga lärare som varje termin ser till att du som student får ut det mesta av dina studier.

Se en översikt över föreläsare och seminarieledare

Fältstudier

Målet för kursen är att akademisk teori blir gestaltat och sätts i sammanhang med det du själv upplever i Nepal. Detta sker på ditt eget initiativ, men även organiserat som fältstudier. Vi lägger vikt vid att du ska lära känna konkreta och aktuella exempel, som utmanar de abstrakta begreppen forskarna behandlar i sina böcker och på föreläsningarna.

Uppmuntrar kulturell mångfald

Dr Sudha Ramachandran är en oberoende journalist och forskare baserad i Bangalore. Hon har rapporterat från flera konfliktområden, inklusive Kashmir, Sri Lanka och Fiji. Sedan 2007 har hon introducerat Kulturstudiers studenter i den indiska kulturen och öppnat upp för nya perspektiv inom fred kontra konflikt.

Läs mer

Terminsupplägget

 1. Självstudieperiod: Innan undervisningen börjar har du en självstudieperiod då du bekantar dig med litteraturen och skriver en kort uppgift.
 2. Undervisningsperioden i Nepal varar i tio veckor, med föreläsningar, seminarier, grupparbete, praktik och muntlig tentamen.
 3. Hemtentamen: Efter undervisningsperioden har du tre veckor på dig att skriva det obligatoriska arbetet och fördjupningsuppgiften. Vi erbjuder alla till att resa till Pondicherry i Indien för att skriva uppsats och njuta av strandlivet.

Självstudierna och hemtentamen kan du göra var som helst i världen, men det kan vara en fördel att göra det i Nepal.

Läs detaljerna om terminsupplägget i Studieguiden

Vidare studier

Kursen ger 30 högskolepoäng som kan ingå i en treårig kandidatexamen vid universitet eller högskola. När man studerar utomlands läggs aldrig poängen till automatiskt i det svenska betygssystemet utan det är varje institution på var enskilt universitet som tillgodoräknar samt översätter dina poäng och lägger in det i det svenska betygssystemet.Prata gärna med oss och din studievägledare om hur du kan tillgodoräkna kurserna i din kandidatexamen. Många universitet erbjuder mastergrad i fred- och konfliktstudier.

Vill du studera ett helt läsår i Nepal kan fred- och konfliktstudier kombineras med kursen i religion påföljande termin. Den kan även kombineras med en av våra kurser i Ghana, Vietnam, Argentina och Nicaragua.

Läs mer om kandidatexamen

Interview with Nepali student Aashika

“Being a South Asian getting an opportunity to know the different perspectives of South Asia especially from a peace and conflict point of view and apart from it getting a chance to explore the European way of learning was a push factor for me.”

Läs mer

Relevans

Den brittiska tidningen The Telegraph har lagt Sydasien-studier bland de utbildningsprogram som ger de högsta inkomsterna:

"As global business begins to take note of the rapid development of the Indian and other south Asian economies, the study of south Asian languages, ... the study of the region's culture and literature – presents a sizeable financial benefit."

Dessutom är Konflikter är en del av livet, vare sig man är familjemedlem eller president. Forskning kan visa oss mönster för konflikters dynamik och spelar på de traditionella samhällsvetenskapliga disciplinerna som ekonomi, sociologi, antropologi, geografi och statsvetenskap. I kombination med den mångkulturella kontexten studien befinner sig i blir du med denna kurs bättre rustad till att förstå en värld präglad av missförstånd och motstridande intressen. Du kommer kunna dra nytta av erfarenheterna genom att titta på tendenser och processer i samhällsutvecklingen samt genom att anknyta individen på mikronivå med världssamhället och globala processer.

Universitetspartners

Institutet för internationella studier vid Oslo Metropolitan University (OsloMet) är akademiskt ansvarig för att kursen globala miljöstudier, vilket även gör att kursen är berättigad studiestöd från CSN. OsloMet är Norges tredje största universitet med 20 000 studenter och 2000 anställda.

I Nepal samarbetar vi med Pokhara University, som bland annat skickar utvalda studenter och föreläsare till kursen.

   

Terminen i Pondicherry gav mig nya synsätt

Emilie studerade freds- och konfliktkunskap i Indien. Hon berättar gärna om studievardagen i Pondicherry och sina upplevelser i Indien. För snabba svar på praktiska och akademiska frågor som rör din resa, ta kontakt med Kulturstudiers kontor.

Läs mer

Engelska som undervisningsspråk

Vi har studenter från många länder och har möjligheten att anställa de bästa föreläsarna från hela världen. Du kommer under terminen upptäcka att du blir bättre på engelska i både tal och skrift. Ditt ordförråd ökar snabbt. Detta kommer du att kunna dra nytta av vid framtida masterstudier samt i arbetslivet där det förväntas att du klarar dig lika bra på engelska som på svenska.

Ansökningsprocessen

Om du har grundläggande behörighet, med minst 2250 poäng med E eller högre av 2500 poäng inkluderat matematik steg 2 från gymnasiet (tidigare matematik B) och vill läsa denna kurs, fyll gärna i ansökningsformuläret. Om det finns tillgängliga platser på kursen för den termin du har valt, kommer vi att skicka ett erbjudande om studieplats till dig.  Du bekräftar studieplatsen genom att betala en deposition på 2000 kr. Efter detta kommer du att få löpande information fram tills studiestart så att du kan förbereda din resa och studier. Du kommer bland annat få information om visum, böcker, nödvändigt att packa ner och CSN lån.

Läs mer om ansökningsprocessen

Varför studera freds- och konfliktkunskap i Nepal?

 • Du får 30 studiepoäng från Högskolan i Oslo och Akershus som kan ingå i en kandidatexamen
 • CSN studiemedel
 • Relevant erfarenhet för att arbeta internationellt
 • Bred introduktion till samhällsvetenskap
 • Enkel söknadsprocess
 • Du lär dig bemästra engelska som undervisningsspråk
 • Eftertraktad kompetens inom Sydostasien regionen
 • Du får verktyg till att förstå konflikter på individ- och gruppnivå
 • Akademisk teori sätts i sammanhang med erfarenheter från Nepal och Sydasien
 • Du får möta människor med en annan bakgrund än din egen
 • Kurslitteraturen kommer närmre dina egna erfarenheter
 • Du kommer arbeta med studenter och lärare från hela världen
 • Du kommer uppleva att du bemästrar ny kunskap och en ny miljö

Mer om Nepal som studieort

Är det något du undrar?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Tack. Du kommer att höra från oss inom en arbetsdag.

 

Instagram kan du se studenternas bilder från studieorterna.

Läs studentbloggar från studieorterna.

Besök oss på Facebook för nyhetsuppdateringar.