Vad är freds- och konfliktkunskap?

Om du inte sedan tidigare är bekant med områdena inom freds-och konfliktkunskap blir “Varför ska jag studera detta?” till en viktig fråga. Kursen fokuserar på frågor som handlar om konflikter, krig och fred, men vad betyder det? Freds-och konfliktstudier är fascinerande eftersom det behandlar några av de mest grundläggande frågorna inom mänsklig solidaritet - resultatet av beteende och uppförande, samarbete och konflikt. En av de viktigaste frågorna inom fredsstudier är hur konflikter uppstår och hur våldsamma och icke-våldsamma konflikter kan lösas.

För att kunna svara på dessa frågor och för att förstå ursprunget till konflikter är det inte tillräckligt att endast söka svar på ett ställe. Fredsstudier är ett tvärvetenskapligt akademiskt fält och för att förstå roten till våldsamma konflikter kan man undersöka orsakerna till krig och konflikter genom att jämföra teorier från psykologi, samhällsvetenskap, internationella relationer, filosofi, statsvetenskap och många fler.

För att förstå hur vi kan förändra våld och våldsamma spiraler, undersöker fredsstudier olika metoder som är förklarande och lösningsorienterade. Kursen behandlar även olika sätt som människor kan leva tillsammans på, samt fredsskapande och postkonfliktlösningar.

 

Vad är fred?

Detta är en annan viktig fråga. Fredsstudier förstår fred genom kunskap om fred i olika kulturer och religioner. Under studieperioden i Pondicherry kommer Indien att vara i särskilt fokus genom olika uppfattningar om fred och konflikter inom islam och hinduismen. Fredsstudier har dem som är för fred lokalt och globalt: fredsaktivister, antikrigsrörelser, icke våldsamma protester och demonstrationer för fred som utgångspunkt. Fred är så mycket mer än bara frånvaro av krig och våld.


Religion, fred och konflikt

Kampen för fred har engagerat mänskligheten sedan tidernas begynnelse. Samma sak gäller för våld och konflikter. I varje mänsklig civilisation har människor sökt efter en djupare mening med livets mysterium. Däribland betydelsen och uppfattning om krig och fred.

Trots olika åsikter är de flesta religiösa traditionerna överens om en central mening i livet och fred på jorden. För många fredsaktivister och forskare över hela världen är uppfattningen om krig och fred kommenterad av enskilda personer så som Sidharta Gautama , Mahatma Gandhi , Abdul Ghaffar Khan , Jesus Kristus , Kabir , Guru Nanak , Sri Aurobindo och J. Krishnamurty. Deras liv, tankar och handlingar har haft ett starkt inflytande på uppfattningar om fredsstudier.

Aspekten av religion, krig och fred utvärderas och beaktas när konflikter analyseras och löses. Religiösa aspekter spelar en central roll i människors uppfattning och beteende. Genom att betrakta religionen och dess mekanismer som en integrerad del av mänskliga relationer betonar fredsstudier att våldsamma incidenter eller konflikter måste analyseras genom att inkludera bland annat individens och samhällets trossystem och religion. Möjliga svar, orsaker och lösningar kan därmed finnas inom de olika religionerna.

Är det något du undrar?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Tack. Du kommer att höra från oss inom en arbetsdag.

 

Instagram kan du se studenternas bilder från studieorterna.

Läs studentbloggar från studieorterna.

Besök oss på Facebook för nyhetsuppdateringar.