Studiestöd och finansiering för din termin utomlands Latinamerika

CSN-berättigade studier

Våra kurser går på helfart och ger motsvarande 30 högskolepoäng per termin. Alla kulturstudiers kurser berättigar till studiemedel från CSN. Studiemedlet för utlandsstudier i Argentina och Costa Rica uppgår till 12.944 kr i bidrag, 29.760 kr i lån och du får även valet att ta ett extra merkonstnadslån på upp till 65.000 kr för att täcka kostnader som flygbiljett, försäkring och kursavgift.

CSN betalar inte ut bidrag, lån och merkostnadslån för boende, mat och aktiviteter utanför undervisningen.


Dyrare att stanna hemma?

Vi på Kulturstudier är stolta över att kunna hålla kursavgiften på en nivå som en normal studentekonomi klarar av. När man skall avgöra huruvida man vill lägga tid och resurser på att studera utomlands är det viktigt att komma ihåg att ta med i beräkningen att det även är dyrt att leva och studera hemma i Sverige. Om du jämför Kulturstudier med andra betalstudier i Sverige och utomlands kommer du också att se att vår kursavgift står sig bra och är ytterst förmånlig.


Studera med studiestöd

Bidraget uppgår till 809 SEK i veckan vid studier utomlands, vilket motsvarar 12.944  SEK per termin. Du väljer själv om du vill ta upp lån för att finansiera din resa. Lånet uppgår till 1860 SEK per vecka, alltså 29.760 SEK under en termin. Under 2015 infördes det ett nytt extralån för utlandsstuderade på 581 kr/vecka (9296 kr).  Du kan även ta ett merkostnadslån för att betala kursavgiften. Du kan delvis själv välja hur du använder merkostnadslånet till undervisningsavgiften under de år du studerar med studiemedel. Du har då ett maxbelopp som gäller för hela din studietid, som du kan fördela. Detta innebär att du kan ha möjlighet att låna till hela undervisningsavgiften om du ska gå en utbildning med hög undervisningsavgift under ett begränsat antal terminer. Maxbelopp som du själv kan fördela under din studietid är på 357.120 kronor. En specificering av kursavgiften (finns på antagningsbeviset) ska skickas med ansökan till CSN. Vid ansökan om merkostnadslån för flygbiljett krävs att du i din ansökan till CSN skickar med betalningskvitto eller bokningsbekräftelse från resebyrån.

Merkostnadslån för undervisningsavgift kommer CSN att betala ut tre veckor innan terminsstart om du kan visa att du måste betala avgiften då. Merkostnadslån för resor kommer CSN också att betala ut då. 

CSN betalar inte ut bidrag, lån och merkostnadslån för boende, mat och aktiviteter utanför undervisningen.

  Pr vecka 16 veckor
Bidrag 809 12 944
Lån (för studier utomlands) 1 860 29 760
Lån till undervisningsavgift   40 000
Lån till flygbiljett, försäkring   14 000
Extralån för utlandsstudier 581 9296
Total   106 000

 


Källa: CSN 2019.01.24 Kulturstudier ansvarar inte för eventuella ändringar eller fel i informationen om studiemedel.

 

 

 

Budget Argentina och Costa Rica

Kursavgiften betalas in några veckor före kursstart. Har du problem med att betala allt på samma gång, är det möjligt att få en betalningsplan.

Exempel på en terminsbudget:

  En termin Två terminer
Kursavgift   63 000 113 400
Försäkring 4300 6 000
Fickpengar minimum 12 000 24 000
Flygbiljett 10 000 10 000
Böcker och material  1 600 3 200
Vacciner     1 600 1 600
     
Summa kostnader   92 500 158 200
CSN 106 000 200 000
Egenfinansiering   0 0
     

Detta budgetexempel kan variera beroende på den enskilda studentens val. 

Kulturstudier är inte ansvarig för studentens CSN ansökan och vi reserverar oss för eventuella fel och ändringar gällande studiemedel. 


Viktigt om din CSN-ansökan

Du är själv ansvarig för att din ansökan kommer in till CSN i tid. För att CSN ska kunna behandla din ansökan behöver du skicka med ett antagningsbevis där högskolepoängen och pris står specifiserat. Denna kommer OsloMet uni, la Universidad Nacional de San Martin, UISIL-Costa Rica eller UNAN-Leon att skicka ut till dig när Kulturstudier har fått all dokumentation som krävs för registrering vid respektive universitet. Se därför till att skicka in dina papper i god tid till oss och ta kontakt om det skulle uppstå problem.

Skulle ditt antagningsbevis av någon anledning bli försenat rekommenderar vi att du skickar in din ansökan till CSN ändå, men eftersänder nödvändiga dokument så snart du fått detta. CSN utbetalar inte retroaktivt för mer än 4 veckor in på terminen. Kom även ihåg att terminen börjar med självstudieperioden 4-6 veckor innan studiestart på plats i de olika länderna.

Exempel: Studiestart i Buenos Aires, är 2 februari 2018. Terminen börjar 29 december 2017 med självstudier. Ansökan till CSN måste därför vara senast vara inne hos CSN senast 23 januari 2018.

Du vill få mer information om din ansökan när det närmar sig avresa. Vänligen läs CSNs hemsidor noggrant och följ deras instruktioner! Tveka inte med att ta kontakt om du har några frågor!

 

CSNs sidor för studerande utomlands

CSNs hemsida om utlandsstudier 

CSNs dokument om utlandsstudier

Nedan får du hjälp med att fylla i din CSN-ansökan:

Klicka här för att se anvisningar om ansökan till respektive land:

Argentina
Costa Rica 

 

Är det något du undrar?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Tack. Du kommer att höra från oss inom en arbetsdag.

 

Instagram kan du se studenternas bilder från studieorterna.

Läs studentbloggar från studieorterna.

Besök oss på Facebook för nyhetsuppdateringar.