Kursfakta

 • Längd: En termin
 • Tidpunkt: Vår/höst Höst
 • Poäng: 30 ECTS
 • Examinering: Tentamen i Ghana/inlämning
 • CSN studiestöd: 50 000 kr + merkostnadslån (totalt ca. 104 000)
 • Kursavgift: 59 000 kr. (52 000 utan boende)
 • Inkluderat: Kursen, boende, frukost
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + matematik steg 2 (tidigare matematik b) från gymnasiet

Viktiga teman

 • Komplexiteten i dagens stora miljöproblem.
 • Institutioner, organisationer och andra aktörers olika roller i internationell miljöförvaltning.
 • Nyckelidéer, perspektiv och debatter inom miljöförvaltning och planering.
 • Utmaningar för det moderna samhället i planeringen och förvaltningen av miljö och utveckling.
 • Ekonomiska, juridiska och sociala faktorer som påverkar beslut och åtgärder i gränssnittet mellan människan och miljön.
 • Förhållandet mellan ekonomiska förhållanden, social utveckling och miljöproblem på lokal, nationell, regional och internationell nivå.
 • Modeller för effektiva lösningar på olika politiska och praktiska förvaltningsdilemman.
 • Rutiner och tekniker som utvecklats för att lösa komplexa internationella miljöfrågor.

Läs mer om kursen i läroplanen

Studenterna

Studenterna kommer huvudsakligen från Skandinavien, men i allt högre grad även från andra europeiska länder. Kulturstudier erbjuder stipendier till studenter från Ghana. Syftet med stipendierna är att göra det möjligt för lokala studenter att utan finansiering kunna delta på våra kurser. Stipendiaterna bidrar till lokal anknytning av hela studieupplevelsen.

Studenterna har olika bakgrund, både akademiskt, professionellt och personligt, vilket bidrar till att göra diskussionerna mer intressanta. Uppskattningsvis kommer en tredjedel av studenterna direkt från gymnasiet, en tredjedel är i början av sina kandidatstudier, och den sista tredjedelen är erfarna studenter.

Lärarna

Kulturstudiers oberoende ställning gör att vi kan rekrytera de bästa föreläsarna och seminarielärare från hela världen, inkluderat Indien. Vi är mycket stolta över våra duktiga lärare som varje termin ser till att du som student får ut det mesta av dina studier.

Se en översikt över föreläsare och seminarieledare

Fältstudier

Målet för kursen är att akademisk teori blir gestaltat och reflekteras med din egen upplevelse i Ghana. Detta sker på ditt eget initiativ, men även organiserat som fältstudier. Vi lägger vikt vid att du ska lära känna konkreta och aktuella exempel, som utmanar de abstrakta begreppen forskarna behandlar i sina böcker och på föreläsningarna. 

Terminsupplägget

 1. Självstudieperiod: Innan undervisningen börjar har du en självstudieperiod då du bekantar dig med litteraturen och skriver en kort uppsats.
 2. Undervisningsperioden i Ghana varar i tio veckor, med föreläsningar, seminarier, studiebesök och grupparbete.
 3. Hemtentamen: Efter undervisningsperioden har du tre veckor på dig att skriva hemtentamen.

Självstudierna och hemtentamen kan du göra var som helst i världen, men det kan vara en fördel att göra det i Ghana.

Läs detaljerna om terminsupplägget i studieguiden

Seminarieledare i Globala miljöstudier

Australiensiskan Natasha Verco är en seminarieledare i Globala miljöstudier i Ghana. Här berättar hon om varför hon älskar att arbeta i Ghana och varför kursen och förståelsen av globala miljöfrågor är särskilt relevanta för att se på i ett ghanesiskt sammanhang.

Läs mer

Vidare studier

Kursen ger 30 högskolepoäng som kan ingå i en treårig kandidatexamen vid ett universitet eller högskola. När man studerar utomlands läggs aldrig poängen till automatiskt i det svenska betygssystemet utan det är varje institution på var enskilt universitet som tillgodoräknar samt översätter dina poäng och lägger in det i det svenska betygssystemet.Tala gärna med oss och din studievägledare för att ta reda på om det passar in i din kandidatexamen. Många universitet erbjuder magisterexamen i miljöstudier.

Du kan även kombinera den med en av våra kurser i Indien, Vietnam, Argentina och Nicaragua.

Läs mer om kandidatexamen här

Relevans

Miljöförstöring är vår tids största utmaning. Samtidigt är kompetens inom miljöpolitik och de globala sammanhangen en bristvara, och stora institutioner byggs upp i jakten efter lösningar. Kursen i Ghana kommer hjälpa dig att förstå de globala mönster som leder till att problemen ökar. Kanske kan du vara med och bidra.

Universitetspartners

OsloMet är Norges tredje största universitet med 20 000 studenter och 2000 anställda. Institutet för internationella studier är ansvarig för att kursen Globala miljöstudier, vilket även gör att kursen är berättigad studiestöd från CSN.

I Ghana samarbetar vi med University of Cape Coast som bland annat bidrar med utvalda studenter och föreläsare.

Från global miljöförvaltning till kommunal klimatpolitik

Som praktikant på Miljö- och samhällsavdelningen hos landshövdingen i Vestfold får Marius god nytta av erfarenheterna från Cape Coast.

Läs mer

Engelska som undervisningsspråk

Vi har studenter från många länder och har möjligheten att anställa de bästa föreläsarna från hela världen. Du kommer under terminen upptäcka att du blir bättre på engelska i både tal och skrift. Ditt ordförråd ökar snabbt. Detta kommer du att kunna dra nytta av vid framtida masterstudier samt i arbetslivet där det förväntas att du klarar dig lika bra på engelska som på svenska.

Ansökningsprocessen

Om du har grundläggande behörighet (och matematik steg 2 från gymnasiet) och vill läsa denna kurs, fyll gärna i ansökningsformuläret. Om det finns tillgängliga platser på kursen för den termin du har valt, kommer vi att skicka ett erbjudande om studieplats till dig.  Du bekräftar studieplatsen genom att betala en deposition på 2000 kr. Efter detta kommer du att få löpande information fram tills studiestart så att du kan förbereda din resa och studier. Du kommer bland annat få information om visum, böcker, nödvändigt att packa ner och CSN lån.

Läs mer om ansökningsprocessen

Varför studera miljöstudier i Ghana?

 • Du får 30 studiepoäng från Högskolan i Oslo och Akershus som kan ingå i din kandidatexamen
 • Studiemedel från CSN
 • Relevant erfarenhet för internationellt arbete
 • Bred introduktion till samhällsvetenskap
 • Enkel söknadsprocess 
 • Du lär dig bemästra engelska som undervisningsspråk
 • Eftertraktad kompetens inom Västafrika regionen
 • Du får verktyg för att förstå globala miljöproblem och lösningar
 • Akademisk teori reflekteras genom erfarenheterna från Ghana och Västafrika
 • Du möter människor som har en helt annan bakgrund än din egen
 • Du ser skandinaviska föroreningar i Ghana, och förstår sambanden
 • Litteraturen kommer närmare dina egna erfarenheter
 • Du arbetar med studenter och lärare från andra delar av världen
 • Du upptäcker att du kan behärska ny kunskap och nya miljöer

Mer om Ghana som studieort

Mer om Ghana som studieort

Är det något du undrar?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Tack. Du kommer att höra från oss inom en arbetsdag.

 

Instagram kan du se studenternas bilder från studieorterna.

Läs studentbloggar från studieorterna.

Besök oss på Facebook för nyhetsuppdateringar.