Uppmuntrar kulturell mångfald

- Jag har haft glädjen av att introducera eleverna i min kultur och i mitt samhälle och sett dem genomgå fantastiska förändringar under tiden som gått. Under den första veckan av inledande föreläsningar är de flesta av dem entusiastiska över att vara i Indien, men lite rädda för detta trånga, kaotiska och bullriga land. När jag återvänder två veckor senare, omfamnar de Indien och trots alla de utmaningar som möter dem så är de ivriga att utforska det. Vad som verkligen är glädjande är att flera av dem har återvänt till Indien ett par terminer senare för att skriva sin kandidatuppsats eller master med en problemställning kopplad hit.

Vad ser du som de mest intressanta politiska och kulturella förändringarna i den sydasiatiska regionen nu?
- Medan länder som Pakistan, Nepal och Burma, som har uthärdat auktoritära/autokratiska regeringar i årtionden, tar små steg mot demokratisering så växer intoleransen i södra Asiens livliga demokratier som Indien och Sri Lanka. Medan Sri Lanka marscherar mot auktoritärt system, så ser vi en bekymmersam minskning av yttrandefrihet i Indien.

Du undervisar en klass med en majoritet av skandinaviska studenter om politik, kultur och samhälle i Indien. Vilka olika perspektiv och intressanta diskussioner dyker upp?
- Diskussionerna om kastsamhället har alltid varit enormt intressant. I och med att de skandinaviska studenterna kommer från ett jämlikt samhälle så har de svårt att förstå sig på kastsystemet. De ser alla hierarkier som något negativt. De sydasiatiska studenterna däremot argumenterar oftast för att alla hierarkier inte är negativa, med exempel som åldershierarkier i Sydasien, trots att de kan vara kritiska till kastsystemet. Det finns också skillnader på hur vi ser på migration, religion och monarkin.

Hur har freds-och konfliktforskning, och kanske till och med studentgruppen förändrats sedan du började undervisa under 2007?
- Studentgruppen har ökat i antal och mångfald. Det finns flera sydasiatiska studenter och deras deltagande i diskussioner och interaktion med de europeiska studenterna har varit en strålande upplevelse för alla.

Vilka insikter önskar du dig helst att dina elever har med sig när de lämnar Indien?
- Jag är angelägen om att de reser hem med vetskapen om att ordning och struktur inte nödvändigtvis betyder fred och att mångfald inte alltid leder till konflikt. Jag hoppas att deras erfarenheter av att leva i Indien kommer att göra dem mer mottagliga för olika idéer, levnadssätt, kultur och dylikt.

Är det något du undrar?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Tack. Du kommer att höra från oss inom en arbetsdag.

 

Instagram kan du se studenternas bilder från studieorterna.

Läs studentbloggar från studieorterna.

Besök oss på Facebook för nyhetsuppdateringar.