Kursfakta

 • Förkunskapskrav: 60 hp samhällsvetenskap eller 30 hp utvecklingsstudier + matematik steg 2 (tidigare matematik b) från gymnasiet
 • Längd: En termin
 • Tidpunkt: Vår
 • Poäng: 30 ECTS
 • Examinering: Tentamen i Nicaragua/inlämning
 • CSN studiestöd: 50 000 kr + merkostnadslån (ca 104 000 kr totalt)
 • Kursavgift: 53 000 kr. (46 000 utan boende)
 • Inkluderat: Kursen, boende, frukost och lunch på Vardagar.
 • Undervisningsspråk: Engelska

Fyra huvudteman

 • Latinamerika
 • Politik, förvaltning och sociala rörelser
 • Miljö och social utveckling
 • Utvecklingsstudier och fältarbete (metod)

Läs mer om kursen i läroplanen

Fältstudier

Syftet är att ge studenterna erfarenhet av fältarbete (i grupper om 4 till 6) inom utvecklingsstudier. Kursen har en induktiv metod där studenternas egna fälterfarenheter belyser litteratur, snarare än en deduktiv metod där en särskild teori appliceras på experimentella data.

Förutom fältstudier kommer det att finnas ett program med föreläsningar, övningar och seminarier som ger grunden för olika metoder (kvantitativa, kvalitativa och deltagande). Studenterna förbereds för de möjligheter och begränsningar de har genom sin forskarposition och genom det få förståelse för de metodologiska och etiska frågor som är förknippade med utvecklingsforskning. 

Förkunskapskrav

Studenterna ska ha studerat minst ett år inom samhällsvetenskap eller en termin av utvecklingsstudier, och därmed ha grundläggande kunskaper om utvecklingsteori, praxis och politik. Svenska studenter måste även ha klarat matematik b från gymnasiet.

Helt läsår och kandidatexamen?

Om du redan har 30 poäng av utvecklingsstudier så har du efter denna termin möjlighet att fortsätta under det andra året av kandidatprogrammet i utvecklingsstudier vid Högskolan i Oslo og Akershus.

Terminsupplägget

 • Självstudieperiod: Innan undervisningen börjar har du en självstudieperiod då du bekantar dig med litteraturen och skriver en kort uppsats.
 • Undervisningsperioden i Nicaragua varar i tio veckor, med föreläsningar, seminarier, studiebesök och grupparbete.
 • Fältarbetesrapport: Efter undervisningsperioden har du fem veckor på dig att skriva en rapport om fältarbetet.

Självstudierna och hemtentamen kan du göra var som helst i världen, men det kan vara en fördel att göra det i Nicaragua.

Läs detaljerna om terminsupplägget i studieguiden

Helt läsår

Önskar du dig ett helt läsår i Nicaragua kan du fortsätta med att läsa spanska och Latinamerikastudier nästa termin. 

Läs mer om spanska studier i Nicargua

Studenterna

Studenterna kommer huvudsakligen från Skandinavien, men i allt högre grad även från andra europeiska länder. Kulturstudier erbjuder stipendier till studenter från Nicaragua. Syftet med stipendierna är att göra det möjligt för lokala studenter att utan finansiering kunna delta på våra kurser. Stipendiaterna bidrar till lokal anknytning av hela studieupplevelsen.

Studenterna har olika bakgrund, både akademiskt, professionellt och personligt, vilket bidrar till intressanta diskussioner. Uppskattningsvis kommer en tredjedel av studenterna direkt från gymnasiet, en tredjedel är i början av sina kandidatstudier, och den sista tredjedelen är erfarna studenter.

Lärarna

Kulturstudiers oberoende ställning gör att vi kan rekrytera de bästa föreläsarna och seminarielärare från hela världen. Vi är mycket stolta över våra duktiga lärare som varje termin ser till att du som student får ut det mesta av dina studier.

Se en översikt över föreläsare och seminarieledare

Fokuserar på fältarbete

— En av de ambitiösa aspekterna av utvecklingsstudier 2 är möjligheten för studenter att göra sin egen fältforskning. De får lära sig och får sedan genomföra en rad metoder, och i processen få fördjupad kunskap om de problem, möjligheter och komplexiteten i utvecklingen som de diskuterar i klassrummet.

Läs mer

Relevans

Utvecklingsstudier är forskning om sociala förändringsprocesser och innehåller delar av de viktigaste traditionella samhällsvetenskapliga ämnena, som ekonomi, sociologi, antropologi, geografi och statsvetenskap. Oavsett om du ska ta en kandidatexamen i utvecklingsstudier eller ta detta som ett valfritt ämne i din examen, kommer du att dra nytta av erfarenheterna genom att titta på trender och processer i samhällsutveckling och genom praxis knyta individen på mikronivå, till samhället och globala processer.

Universitetspartners

Institutet för internationella studier vid Högskolan i Oslo og Akershus (HIOA) är akademiskt ansvarig för kursen Utvecklingsstudier 2, vilket även gör att kursen är berättigad studiestöd från CSN. HiOA är Norges största statliga högskola med 16 000 studenter och 1700 anställda.

I Nicaragua samarbetar vi med UNAN León som bland annat bidrar med utvalda studenter och föreläsare.

Engelska som undervisningsspråk

Vi har studenter från många länder och har möjligheten att anställa de bästa föreläsarna från hela världen. Du kommer under terminen upptäcka att du blir bättre på engelska i både tal och skrift. Ditt ordförråd ökar snabbt. Detta kommer du att kunna dra nytta av vid framtida masterstudier samt i arbetslivet där det förväntas att du klarar dig lika bra på engelska som på svenska.

Ansökningsprocessen

Om du har grundläggande behörighet och matematik b från gymnasiet (nu matematik 2b eller 2c) och vill läsa denna kurs, fyll gärna i ansökningsformuläret. Om det finns tillgängliga platser på kursen för den termin du har valt, kommer vi att skicka ett erbjudande om studieplats till dig.  Du bekräftar studieplatsen genom att betala en deposition på 2000 kr. Efter detta kommer du att få löpande information fram tills studiestart så att du kan förbereda din resa och studier. Du kommer bland annat få information om visum, böcker, nödvändigt att packa ner och CSN lån.

Läs mer om ansökningsprocessen

Är det något du undrar?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Tack. Du kommer att höra från oss inom en arbetsdag.

 

Instagram kan du se studenternas bilder från studieorterna.

Läs studentbloggar från studieorterna.

Besök oss på Facebook för nyhetsuppdateringar.