Kursfakta

 • Längd: En termin
 • Tidpunkt: Höst 2018
 • Högskolepoäng: 30 ECTS
 • Examinering: Tentamen i Nepal/hemtentamen
 • CSN studiemedel: 50 000 kr + merkostnadslån (ca 104 000 kr totalt)
 • Kursavgift: 53 000 kr. (46 000 utan boende)
 • Inkluderat: Kursen, bostad. Frukost och lunch vardagar
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + matematik steg 2 (tidigare matematik b) från gymnasiet

Se Högskolan i Oslo och Akershus hemsida för denna kurs. Kulturstudier ansvarar för information och praktiska arrangemang för kursen. Samarbetet är godkänt av det norska utbildningsdepartementet.

Består av två ämnen

1. Antropologi: Religion och makt (10 ECTS)

Antropologidelen av kursen baseras på utvalda etnografiska studier som ger bredd och djupgående beskrivningar av enskilda samhällen.

2. Religion, samhälle och makt i Sydasien (20 ECTS)

Ämnet ger kunskap om religiös mångfald i den sydasiatiska regionen, både i ett samtida och historiskt perspektiv. Huvudtemat är samspel mellan olika religioner och deras ömsesidiga inflytande i utformandet av det sociopolitiska landskapet i dagens Sydasien.

Läs mer om läroplanen

Relevans

Den brittiska tidningen The Telegraph har lagt Sydasien studier bland de utbildningar som leder till den högsta inkomsten:

"As global business begins to take note of the rapid development of the Indian and other south Asian economies, the study of south Asian languages, ... the study of the region's culture and literature – presents a sizeable financial benefit."

Om du dessutom förstår delar av samspelet mellan kultur, religion och makt i dagens värld, är du också bättre rustad för att hantera en globaliserad arbetsmarknad. Forskningen kan ge oss mönster i mellanmänsklig dynamik, och med Indien som kontrast blir också ditt egna samhälle lättare att förstå.
 

Vad är socialantropologi?

Antropologi betyder ”läran om människan” och omtalas gärna som ”den jämförande studien av samhällen och kulturer”. Detta innebär att ämnet har syften som att beskriva mångfalden av världsbilder och levnadssätt som vi människor har skapat och fortsätter att skapa, samt att identifiera det gemensamt mänskliga som ligger under denna mångfald.

Mer om socialantropologi

Vad är religionsstudier?

Vad är egentligen religion och hur kan vi förstå den? Religion är ett av mänsklighetens viktigaste kulturuttryck och har varit det i all den tid vi har historisk kunskap om. Religionsvetenskap är studien av mänsklighetens myter, ritualer och verklighetsuppfattningar från olika epoker, likaväl som den mångfald av religioner och trosriktningar som existerar i vår egen tid. Religionsvetenskapen är därför en studie av mänsklighetens behov av att förstå – och ge mening till – den värld som omger oss. 

Mer om religionsstudier

Studenterna

Studenterna kommer i huvudsak från Skandinavien, men i allt ökande grad även från andra europeiska länder. Kulturstudier erbjuder även stipendier till studenter från Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan och Nepal. Syftet med stipendierna är att möjliggöra det för lokala studenter, som inte har egen finansiering, att delta på våra kurser. Stipendiaterna bidrar till en förankring av studieupplevelsen.

Studenterna har olika bakgrund, både akademiskt, yrkesmässigt och personligen, vilket bidrar till intressanta diskussioner. Uppskattningsvis kommer en tredjedel av studenterna direkt från gymnasiet, en tredjedel är i gång med sin kandidat och den sista tredjedelen är erfarna studenter.

Lärarna

Kulturstudiers oberoende ställning gör att vi kan rekrytera de bästa föreläsarna och seminarielärare från hela världen, inkluderat Indien. Vi är mycket stolta över våra duktiga lärare som varje termin ser till att du som student får ut det mesta av dina studier.

Se en översikt över föreläsare och seminarieledare

Fältstudier

Målet för kursen är att akademisk teori blir gestaltat och sätts i sammanhang med det du själv upplever i Indien. Detta sker på ditt eget initiativ, men även organiserat som fältstudier. Vi lägger vikt vid att du ska lära känna konkreta och aktuella exempel, som utmanar de abstrakta begreppen forskarna behandlar i sina böcker och på föreläsningarna.

Terminsupplägget

 1. Självstudieperiod: Innan undervisningen börjar har du en självstudieperiod då du bekantar dig med litteraturen och skriver en kort uppgift.
 2. Undervisningsperioden i nepal varar i tioveckor, med föreläsningar, seminarier, grupparbete, praktik och muntlig tentamen.
 3. Hemtentamen: Efter undervisningsperioden har du tre veckor på dig att skriva det obligatoriska arbetet och fördjupningsuppgiften.

Självstudierna och hemtentamen kan du göra var som helst i världen, men det kan vara en fördel att göra det i Nepal.

Läs detaljerna om terminsupplägget i Studieguiden

Tron på religionspluralismens krafter

— Indien är mångreligiöst och det är just därför som denna mångfald av religioner och hur religionerna har påverkat varandra och samhället, är något av det mest intressanta, säger Jacobsen.

Läs mer

Vidare studier

Kursen ger 30 högskolepoäng som kan ingå i en treårig kandidatexamen vid universitet eller högskola. När man studerar utomlands läggs aldrig poängen till automatiskt i det svenska betygssystemet utan det är varje institution på var enskilt universitet som tillgodoräknar samt översätter dina poäng och lägger in det i det svenska betygssystemet. Prata gärna med oss och din studievägledare om hur du kan tillgodoräkna kurserna i din kandidatexamen. Många universitet erbjuder kandidat- och mastersprogram i både socialantropologi och religionsstudier.

Vill du vara ett helt år i Indien kan religionskursen kombineras med kursen i fred- och konfliktstudier påföljande termin. Den kan även kombineras med en av våra kurser i Ghana, Vietnam, Argentina och Nicaragua.

Läs mer om kandidatexamen

Högskolan i Oslo och Akerhus

Institutet för internationella studier vid Högskolan i Oslo och Akershus (HIOA) är akademiskt ansvarig för kursen Religion och makt, vilket även gör att kursen är berättigad studiestöd från CSN. HiOA är Norges största statliga högskola med 16 000 studenter och 1700 anställda.

I Pondicherry kommer kompendiumet till liv

Kjersti Siem studerade Religion och Makt med Kulturstudier och använde terminen som specialiseringsämne i sin kandidatexamen i religionsvetenskap.

Läs mer

Engelska som undervisningsspråk

Vi har studenter från många länder och har möjligheten att anställa de bästa föreläsarna från hela världen. Du kommer under terminen upptäcka att du blir bättre på engelska i både tal och skrift. Ditt ordförråd ökar snabbt. Detta kommer du att kunna dra nytta av vid framtida masterstudier samt i arbetslivet där det förväntas att du klarar dig lika bra på engelska som på svenska.

Ansökningsprocessen

Om du har grundläggande behörighet och matematik b från gymnasiet (nu matematik 2b eller 2c) och vill läsa denna kurs, fyll gärna i ansökningsformuläret. Om det finns tillgängliga platser på kursen för den termin du har valt, kommer vi att skicka ett erbjudande om studieplats till dig.  Du bekräftar studieplatsen genom att betala en deposition på 2000 kr. Efter detta kommer du att få löpande information fram tills studiestart så att du kan förbereda din resa och studier. Du kommer bland annat få information om visum, böcker, nödvändigt att packa ner och CSN lån.

Läs mer om ansökningsprocessen

Varför studera detta?

 • Du får 30 studiepoäng från Högskolan i Oslo och Akershus som kan ingå i en kandidatexamen
 • CSN studiemedel
 • Relevant erfarenhet för att arbeta internationellt
 • Bred introduktion till samhällsvetenskap
 • Enkel söknadsprocess
 • Du lär dig bemästra engelska som undervisningsspråk
 • Eftertraktad kompetens inom Sydostasien regionen
 • Du får verktyg att förstå kulturmönster, makt och maktlöshet
 • Du får kunskap om Sydasiens religioner
 • Du studerar i ett samhälle där religiös mångfald är mycket närvarande
 • Akademisk teori sätts i sammanhang med erfarenheter från Nepal och Sydasien
 • Du får möta människor med en annan bakgrund än din egen
 • Kurslitteraturen kommer närmre dina egna erfarenheter
 • Du kommer arbeta med studenter och lärare från hela världen
 • Du kommer uppleva att du mästrar ny kunskap och en ny miljö

Mer om Nepal som studieort

Är det något du undrar?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Tack. Du kommer att höra från oss inom en arbetsdag.

 

Instagram kan du se studenternas bilder från studieorterna.

Läs studentbloggar från studieorterna.

Besök oss på Facebook för nyhetsuppdateringar.