Kursfakta

 • Längd: En termin
 • Tidpunkt: Vår/höst
 • Poäng: 30
 • Examinering: Tentamen i Argentina/hemtentamen
 • CSN studiemedel: 50 000 kr. + merkostnadslån (ca 101 000 kr totalt)
 • Kursavgift: 63 000 kr. (53 000 utan boende)
 • Inkluderat: Kursen, bostad.
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Filosofihistoria med ett miljöfilosofiskt perspektiv

Filosofihistoria med ett miljöfilosofiskt perspektiv i Argentina ger 8,5 högskolepoäng. Ämnet ger studenterna en introduktion till filosofins historia. Under denna introduktion är det ett genomgående fokus på hur filosofin har varit med att forma synen på människans relation till naturen. Studenterna kommer få en introduktion till utvalda, grundläggande problemställningar inom filosofi och forskning. Centrala och inflytelserika bidrag i filosofihistorien analyseras och diskuteras. Ämnet fokuserar på föregångarna för det moderna samhället, så som utvecklingen av vetenskapen och vetenskapens erkännenanden och förståelsesätt. Den samlade insikten studenterna får, används till att undersöka hur filosofin kan fungera som en aktör för förändring i en tid med stora utmaningar relaterade till miljöfrågor. 

Läs gärna mer i läroplanen

Viktiga teman

 • Filosofi- och vetenskapshistoria
 • Etik
 • Vetenskapsfilosofi
 • Argumentationsteori

Terminsupplägget

 1. Självstudieperioden: Innan undervisningen börjar har du en 4 veckor lång självstudieperiod då du ska lära känna kurslitteraturen och skriva en kort uppsats.
 2. ​Undervisningsperioden i Buenos Aires sträcker sig över 4 månader, med föreläsningar, seminarier, utflykter och en avslutande skriftlig och muntlig examen.  ​

Självstudierna och hemtentamen kan du göra vart än i världen, men det kan vara en fördel att göra det i Argentina.

Studieguiden kommer inom kort

Internationellt vinklad filosofihistoria med ett miljöfilosofiskt perspektiv

-Norge är känt för sin starka tradition av natur och utomhusliv. Samtidigt bidrar olje-Norge direkt till den globala klimatförändringen. Denna paradoxala situation präglar det moderna norska samhället och gör miljöfilosofi till en aktuell studie, säger lektor Martin Lee Mueller.

Läs mer

Vidare studier

Kursen ger argentinska studiepoäng, motsvarande  30 (i kombination med andra ämnen) högskolepoäng som kan tillgodoräknas i en kandidatexamen vid ett universitet eller en högskola. När du studerar utomlands läggs aldrig poängen till automatiskt i det svenska betygssystemet, utan det är varje enskild institution på var universitet som tillgodoräknar poängen och lägger in det i det svenska betygssystemet.  Prata gärna med oss och din studievägledare om hur du kan tillgodoräkna kurserna i din kandidatexamen. 

Vill du studera i Argentina ett år kan kursen kombineras med en termin spanska, CSR och/eller litteratur.

Läs mer om kandidatexamen

Universitetspartners

Kurserna i Argentina erbjuds i samarbete med Universidad Nacional de San Martin. Du får således argentinska högskolepoäng från ett av Argentinas bäste offentliga universitet. Universidad Nacional de San Martin er internationellt godkänt - även av CSN och av svenska universitets och högskolerådet.

Aktuella miljöstudier

-Miljöfokuset gjorde Miljöfilosofikursen mer “up to date”. Eco-filosofi öppnar upp för att ändra ditt tänkesätt i att bedöma situationer när det gäller miljö och konsekvenser, säger före detta student Ingrid Dahl Bugge.

Läs mer

Ansökningsprocessen

Finns det lediga platser för terminen du har valt skickar vi en erbjudan om studieplats. Du bekräftar studieplatsen genom att betala en deposition på 2000 SEK. Därefter kommer du motta information fortlöpande fram till studiestart så du kan planera resan och studierna. Du kommer bland annat få uppdateringar om visum, böcker, packning och CSN.

Läs mer om ansökningsprocessen

Varför studera filosofihistoria med ett miljöfilosofiskt perspektiv i Argentina?

 • Du får 30 studiepoäng som kan ingå i en kandidatexamen
 • CSN studiemedel
 • Relevant erfarenhet för att arbeta internationellt
 • Bred introduktion till samhällsvetenskap
 • Enkel söknadsprocess
 • Du lär dig bemästra engelska som undervisningsspråk
 • Eftertraktad kompetens inom Latinamerika
 • Du får en kurs som även undersöker och behandlar filosofi historia utanför Europa
 • Du får en tidsaktuell och internationell inblick i miljöfilosofi
 • Du kan samtidigt lära dig spanska
 • Du får uppleva hur det är att leva i ett Latin-Amerikanskt land
 • Du möter människor som har en annorlunda bakgrund än din egen
 • Du erkänner att Sverige är ett lokalsamhälle med en egen kultur
 • Kurslitteraturen kommer närmare dina egna erfarenheter
 • Du upplever att du kan hantera ny kunskap och nya miljöer

Mer om Argentina som studieort

Är det något du undrar?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Tack. Du kommer att höra från oss inom en arbetsdag.

 

Instagram kan du se studenternas bilder från studieorterna.

Läs studentbloggar från studieorterna.

Besök oss på Facebook för nyhetsuppdateringar.