Kursfakta

 • Förkunskapskrav Grundläggande behörighet
 • Längd: En termin
 • Tidpunkt: Vår/höst
 • Poäng: Totalt 30 hp per termin i kombination med andra delkurser
 • Examinering: Tentamen i Argentina/hemtentamen
 • CSN studiemedel: 50 000 kr + merkostnadslån (ca 101 000 kr totalt)
 • Kursavgift: 63 000 kr. (53 000 utan boende)
 • Inkluderat: Kursen, bostad.
 • Undervisningsspråk: Engelska

Vad är CSR?

CSR – Corporate Social Responsibility – är ett begrepp som behandlar företags och organisationers samhällsansvar – utöver vad som krävs genom lagar och regleringar. Samhällsansvar innebär i detta sammanhang att företag frivilligt integrerar miljöhänsyn och social hänsyn i sin verksamhet. Majoriteten av multinationella företag måste idag kunna visa strategier och dokumentation som visar att de tar CSR på allvar. Allt flera företag är medvetna om att CSR är ekonomiskt lönsamt, då det flyttar fokus från kortsiktigt lönsamhet, i riktning av långsiktig uppbyggning av verksamheten och deras omdöme. Samhällsansvar är därför något annat än välgörenhet, då det snarare fokuserar på att verksamheten i sig ska vara hållbar. Kompetens om CSR är mycket efterfrågat, inte minst av multinationella företag som har etablerat sig i utvecklingsländer. Kursen riktar sig till studenter och arbetsaktiva som ser för sig att arbeta i internationella organisationer och företag. Kursen kan ingå i en kandidatexamen, till exempel inom företagsekonomi och samhällsvetenskap, eller användas som efterutbildning. 

CSR & Sustainability Strategies for SMEs

Kursen går på djupet i hur man utvecklar CSR-strategier för små och mellanstora företag (small and medium-sized enterprises - SMEs). I senare tid har debatten om CSR fokuserat på stora multinationella företag. Samtidigt vet man at små och mellanstora företag står för över hälften av alla arbetsplatser globalt sett. Studenterna utforskar hur dessa företag kan implementera hållbara strategier i sin kärnverksamhet.

Argumenterar för sektoriella CSR-strategier

Efter mer än 25 år i olika koncernledningsgrupper i USA, tog Lauralee Barbaria en grön master i företagsledning. Idag är hon co-director för Environmental Finance Center West på Dominican University of California

Läs mer

Fältstudier

Målet för kursen är att akademisk teori blir gestaltat och sätts i sammanhang med det du själv upplever i Argentina. Detta sker på ditt eget initiativ, men även organiserat som fältstudier. Vi lägger vikt vid att du ska lära känna konkreta och aktuella exempel, som utmanar de abstrakta begreppen forskarna behandlar i sina böcker och på föreläsningarna.

Terminsupplägget

​1. Innan undervisningen börjar på plats har du en självstudieperiod på fyra veckor. Då läser du dig in på ämnet och skriver en kort tenta.

2. Undervisningsperioden i Buenos Aires är på fyra månader, med föreläsningar, seminarier, studieutflykter och gruppuppgift.

3. Handledning, terminsuppgift och hemtenta

Studenterna

Studenterna kommer i huvudsak från Skandinavien, men i allt ökande grad även från andra europeiska länder. Kulturstudier erbjuder även stipendier till studenter från Argentina. Syftet med stipendierna är att möjliggöra det för lokala studenter, som inte har egen finansiering, att delta på våra kurser. Stipendiaterna bidrar till en förankring av hela studieupplevelsen.

Studenterna har olika bakgrund, både akademiskt, yrkesmässigt och personligt. Uppskattningsvis kommer en tredjedel av studenterna direkt från gymnasiet, en tredjedel är i gång med sin kandidatutbildning och den sista tredjedelen är erfarna studenter eller i arbete. 

Lärarna

Kulturstudiers oberoende position möjliggör det för oss att rekrytera de bästa föreläsarna och seminarieledarna från hela världen, även från värdlandet. Vi är mycket stolta över vår skickliga undervisningsstab som varje termin garanterar att du som student får maximalt utbyte av dina studier.

Se översikt över föreläsare och seminarieledare

Vidare studier

Kurserna kan ingå i en kandidatexamen vid ett universitet eller högskola i Sverige eller som en del av en argentinsk kandidatexamen vid Universidad Nacional de San Martin. När du studerar utomlands läggs aldrig poängen till automatiskt i det svenska betygssystemet, utan det är varje enskild institution på var universitet som tillgodoräknar poängen och lägger in det i det svenska betygssystemet. Prata med gärna med oss eller med din studievägledare om hur du kan tillgodoräkna kurserna i din kandidatexamen. 

Läs mer om kandidatexamen

Navigerar mellan affärer och etik i Buenos Aires

— Studieresorna har bidragit till att få en inblick i problematiken, då vi har fått besöka både bank och näringsliv så väl som fattiga förorter och tidigare sweatshop-arbetare, säger Kenneth Hallsten som studerat CSR.

Läs mer

Universitetspartners

Studierna i Argentina erbjuds i samarbete med Universidad Nacional de San Martin. Du får på så vis högskolepoäng från ett av Argentinas bästa offentliga universitet. Universidad Nacional de San Martin är internationellt godkänd – även av CSN.

Engelska som undervisningsspråk

Vi har studenter från många länder och har möjligheten att anställa de bästa föreläsarna från hela världen. Du kommer under terminen upptäcka att du blir bättre på engelska i både tal och skrift. Ditt ordförråd ökar snabbt. Detta kommer du att kunna dra nytta av vid framtida masterstudier samt i arbetslivet där det förväntas att du klarar dig lika bra på engelska som på svenska.

Ansökningsprocessen

Om du har grundläggande behörighet och vill läsa denna kurs, fyll gärna i ansökningsformuläret. Finns det lediga platser för terminen du har valt skickar vi ett erbjudande om studieplats. Du bekräftar studieplatsen genom att betala en deposition på 2000 SEK. Därefter kommer du få information fortlöpande fram till studiestart så att du kan planera resan och studierna. Du kommer bland annat få uppdateringar om visum, böcker, packning och CSN. 

Läs mer om ansökningsprocessen

Varför studera CSR i Argentina?

 • Du får 30 studiepoäng som kan ingå i en kandidatexamen
 • CSN studiemedel
 • Relevant erfarenhet för att arbeta internationellt
 • Bred introduktion till samhällsvetenskap
 • Enkel söknadsprocess
 • Du lär dig bemästra engelska som undervisningsspråk
 • Eftertraktad kompetens inom Latinamerika
 • Svenska företags CSR-strategier är i stor grad relaterade till deras verksamhet i utlandet.
 • Du får se hur multinationella företags CSR-strategier fungerar i praktiken
 • Du kan samtidigt lära dig spanska
 • Du får uppleva hur det är att leva i ett Latin-Amerikanskt land
 • Du möter människor som har en annorlunda bakgrund än din egen
 • Du inser att Sverige är ett lokalsamhälle med en säregen kultur
 • Kurslitteraturen kommer närmare dina egna erfarenheter
 • Du kommer uppleva förmågan att hantera ny kunskap och nya miljöer

Mer om Argentina som studieort

Är det något du undrar?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Tack. Du kommer att höra från oss inom en arbetsdag.

 

Instagram kan du se studenternas bilder från studieorterna.

Läs studentbloggar från studieorterna.

Besök oss på Facebook för nyhetsuppdateringar.